237 Giảng Vơ, Đống Đa, Hà Nội    ĐT 0904 851 075

Polar Spa Luxury massage

Massage nhân viên nam  dành riêng cho nam giới tại Hà nội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Massage - 1 nhân viên

Pḥng chuẩn

60 min : 250,000 đ

90 min : 380,000 đ

120 min : 500,000 đ

 

 Pḥng Vip

60 mim   : 370,000 đ

90 min   : 550,000 đ

120 min :  700,000 đ

Pḥng massage riêng biệt , 1 người /1 pḥng

 

Pḥng LUXURY

60 min : 570,000 đ

90 min : 750,000 đ

120 min :  900,000 đ

Pḥng massage riêng biệt , 1 người /1 pḥng, diện tích lớn hơn 200 % so với pḥng Vip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Massage - 2 nhân viên

Pḥng chuẩn

60 min : 390,000 đ

90 min : 580,000 đ

120 min : 700,000 đ

 

 Pḥng Vip

60 mim   : 510,000 đ

90 min   : 700,000 đ

120 min :  900,000 đ

Pḥng massage riêng biệt , 1 người /1 pḥng

 

Pḥng LUXURY

60 min : 710,000 đ

90 min : 900,000 đ

120 min :  1,100,000 đ

Pḥng massage riêng biệt , 1 người /1 pḥng, diện tích lớn hơn 200 % so với pḥng Vip